دانلود کاتالوگ

MRL 385 - تریلر کانتینر بر

تریلرهای کانتینر بر سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی

MRL 385 - تریلر کانتینر بر 45ft

تریلر های کانتی نر بر مارال جهت حمل کانتینر های 20 تا 40 فوت طراحی شده که وزن پایین و استحکام بالا از ویژگی ها شاخص این محصول می باشد.

MRL 385 - تریلر کانتینر بر 20ft

تریلر های کانتی نر بر مارال جهت حمل کانتینر های 20 تا 40 فوت طراحی شده که وزن پایین و استحکام بالا از ویژگی ها شاخص این محصول می باشد.

MRL 385 - تریلر کانتینر بر jumbo

تریلر های کانتی نر بر مارال جهت حمل کانتینر های 20 تا 40 فوت طراحی شده که وزن پایین و استحکام بالا از ویژگی ها شاخص این محصول می باشد.

MRL 385-65-22.5 - تریلر کفی

تریلرهای کفی سه محور مارال یکی از ساده ترین و رایج ترین انواع تریلر هستند که با توجه به نبود دیواره های کناری دسترسی به تمامی سطوح مورد نیاز را فراهم می کند.

MRL TKB3 - تریلر بغلدار

تریلرهای بغلدار سه محور مارال با قابلیت کمپرسی از طرفین مناسب برای حمل غلات و بارها بصورت فله ای

MRL TLB - تریلر کمرشکن

تریلرهای کمرشکن مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک

MRL TK3 - تانکر حمل سوخت

تریلرهای تانکر حمل سوخت (چهار مواد) سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک

MRL DS00002-34m - تریلر کمپرسی

تریلر کمپرسی 34 متر مکعبی سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک

MRL DS00002-24m - تریلر کمپرسی

تریلر کمپرسی 24 متر مکعبی سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک

MRL LPG3 - گردن قویی

استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست های هیدروستاتیک، مايعات نافذ، التراسونيک و راديوگرافی

MRL LPG3 -استوانه ای

استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست های هیدروستاتیک، مايعات نافذ، التراسونيک و راديوگرافی

MRL BN3-8220 - بونکر حمل سیمان

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار

MRL BN3-9700 - بونکر حمل سیمان

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار - MRL BN3 v2

MRL BN3-6585 - بونکر حمل سیمان

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار - MRL BN3 v3

MRL FRY 00001 - تریلر یخچالی

تریلرهای یخچالی سه محور مارال - MRL FRY 00001

MRL 385 - تریلر چادری

تریلرهای چادری سه محور مارال - شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا (S500MC) همراه با جوش Co2 اتومات در فیکسچر مخصوص

MRL 385 - تریلر چادری

تریلرهای چادری سه محور مارال - پایه های جلو ، وسط و عقب با قابلیت تغییر ارتفاع توسط جک‌های دستی