ارتباط با ما

با ما در ارتباط باشید

با نظرات خود ما را در بهبود کیفیت محصولاتمان یاری کنید.

پس از بررسی پیام با شما تماس خواهیم گرفت.

واحد فروش

info@maralsanat.com

تلفن : (+98) 44 33 38 18 21
فاکس : (044) 33 38 38 50
کدپستی : 15662 – 57311

کارخانه

ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد
info@maralsanat.com
تلفن : (+98) 44 33 38 18 21
فاکس : (044) 33 38 38 50
کدپستی : 15662 – 57311

گروه صنعتی مارال

شــرکت توليـدی و صنعتـی مــارال صـنـعــت جـاويــد بـا نـام تجاری مــارال تـريـلــر در شهرستان اروميه مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی و در همسـایگی چهـار کشـور ترکيـه، آذربايجــان، ارمنســتان و عــراق واقــع شــده ودر زمينــی بــه مســاحت 100000 متـر مربـع و زيربنايـی در حـدود 60000 متر مربع تاسـیس...

بیش از
34
سال تجربه

ثبت شکایات و انتقادات

پس از بررسی پیام با شما تماس خواهیم گرفت.