محصولات ویژه

تریلی تانکر حمل قیر

نسل جدید تانکر قیر استوانه ایی مارال با سیستم گرمایش از کف و ظرفیت 27 مترمکعبی
بیشتر