تریلی های کانتینر بر

تریلر کانتینر بر سه محور

تریلرهای کانتینر بر سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی
بیشتر

تریلر کانتینر بر 45 فوت سه محور

تریلر های کانتی نر بر مارال جهت حمل کانتینر های 20 تا 40 فوت طراحی شده که وزن پایین و استحکام بالا از ویژگی ها شاخص این محصول می باشد.
بیشتر

تریلر کانتینر بر 20 فوت سه محور

تریلر های کانتینر بر مارال جهت حمل کانتینر های 20 تا 40 فوت طراحی شده که وزن پایین و استحکام بالا از ویژگی ها شاخص این محصول می باشد.
بیشتر

تریلر کانتینر بر جامبو سه محور

تریلر های کانتینر بر مارال جهت حمل کانتینر های 20 تا 40 فوت طراحی شده که وزن پایین و استحکام بالا از ویژگی ها شاخص این محصول می باشد.
بیشتر