تریلی های تانکر حمل سوخت

تریلی تانکر حمل سوخت سه محور

تریلرهای تانکر حمل سوخت (چهار مواد) سه محور مارال دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
بیشتر