تریلی های بونکر حمل سیمان

تریلی بونکر حمل سیمان سه محور

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار
بیشتر

تریلی بونکر حمل سیمان سه محور (جفت لاستیک)

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار - MRL BN3 v2
بیشتر

تریلی بونکر حمل سیمان سه محور (نسل جدید)

دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار 2 بار - MRL BN3 v3
بیشتر