اخبار

تانکرهای حمل سوخت چهار مواد مارال

تانکرهای حمل سوخت چهار مواد مارال، مخصوص حمل نفت سفید، بنزین، گازوئیل

تانکرهای حمل سوخت چهار مواد مارال

تانکرهای حمل سوخت چهار مواد مارال، مخصوص حمل نفت سفید، بنزین، گازوئیل و مازوت
✅ دارای استاندارد جهانی حمل مواد سوختی ADR
✅ دارای استانداردهای iso9001:2015, iso 14001:2015, iso 10004:2018, iso 10002:2018


سایر اخبار

حرکت گروه صنعتی مارال در جهت افزایش کیفیت خدمات شهری

حرکت گروه صنعتی مارال در جهت افزایش کیفیت خدمات شهری در ایران