تریلرهای کفی

MRL 385-65-22.5 - تریلر کفی

تریلرهای کفی سه محور مارال یکی از ساده ترین و رایج ترین انواع تریلر هستند که با توجه به نبود دیواره های کناری دسترسی به تمامی سطوح مورد نیاز را فراهم می کند.
بیشتر