لیست نمایندگان استان یزد
یزد
مدیر عامل : محمد حسین کریمی
تلفن 09131518520 / 09132739443(افشاری)
فکس
وبسایت
ایمیل
آدرس یزد /خیابان زاج / خیابان جواد الائمه/ نمایندگی سایپا دیزل کریمی