لیست نمایندگان استان قزوین
قزوین
مدیر عامل : شمس اله بابایی
تلفن 09125811270 / 09395811270 / 09122813062
فکس 02833482955
وبسایت
ایمیل
آدرس قزوین/کیلومتر 12 ئجاده رشت/300 متر بعد از پلیس راه