لیست نمایندگان استان کرمان
سیرجان
مدیر عامل : ستوده نیا
تلفن 09131453669
فکس 03442271312
وبسایت
ایمیل
آدرس سیرجان/ کمربندی شاهد/ حدفاصل پل دفاع مقدس و چهار راه فاطمیه/ نمایشگاه و نمایندگی شرکت مارال صنعت (ستوده)