لیست نمایندگان استان آذربایجان شرقی
مرند
مدیر عامل : رحمان حاجی آقاعلیزاده
تلفن 09144926629
فکس 04142265265
وبسایت
ایمیل
آدرس مرند/بعد از سه راهی یامسی/نمایندگی حاج علیزاده